உள்ளூராட்சி மன்றத் தேர்தல் - 2018 Results

நாடுமுழுவதுமான முடிவுகள் - மொத்தம்

வாக்குகள் சதவீதம் உறுப்பினர்கள்
4,968,762 44.69% 3386
3,625,510 32.61% 2393
989,821 8.90% 674
695,523 6.26% 432
498,139 4.48% 362
339,675 3.06% 407


.

Polling Districts

.

ඡන්ද දිස්ත්‍රික්ක

.

மாவட்ட மாவட்டங்கள்